John Ahlberg, Coola Bananer

Roll i Behind Brand-laget:

Medieproducent, kreatör och strateg.

Väljs på plan när man behöver en spelare som:

Kan gå från ax till limpa; från marknadsstrategi och manusstadie, via de olika produktionsfaserna, till färdig produkt.

Oumbärlig när:

Kunskap och kreativitet behövs i ett och samma paket.

Vem är jag?

Intresserad och kunskapstörstande. Jag trivs bäst i ett lärande tillstånd och behöver mycket intellektuell stimulans. 

Ett citat som definierar mig:

“The only thing that I know is that I know nothing.”

www.coolabananer.se