emmelie berglund KALK marketing

Emmelie Berglund, KALK Marketing

Roll i Behind Brand-laget:

Marknadsförare och webbdesigner

Väljs på plan när man behöver en spelare som är:

Kreativ och målinriktad samt ser till kundens behov och resurser för att skapa magiska hemsidor, bygga konverterande e-postlistor eller göra en social media-strategi.

Oumbärlig när:

Du vill att ditt företag ska synas och nå ut till fler – digitalt.

Vem är jag?

En driven och rastlös person som älskar när det oväntade händer! Älskar att resa runt jorden men kan också sitta still i timtal för att rita, läsa eller designa en hemsida.

Ett citat som definierar mig:

”If your dreams don’t scare you, they are not big enough”

www.kalkmarketing.se